چالش شماره ۱

شرکت انرژی دانا، به عنوان شرکتی فعال در حوزه اکتشاف و تولید صنعت نفت کشور و به منظور حمایت از ایده‌ها و فناوری‌های بومی، در نظر دارد در زمینه‌های زیر با دارندگان ایده، فناوران، موسسات، دانشگاه‌ها، پژوهشگاه‌ها و شرکت‌های دانش بنیان تعامل و همکاری نماید:

 1.  محاسبه تخلخل مفید با استفاده از نگارهای متداول در سنگ‌های آهکی کم تراوا
 2. بررسی و انتخاب بهترین روش‌های افزایش بازده اسیدکاری در چاه‌های افقی

مزایای شرکت در چالش:

 • اعطای مبلغ ۱۰ میلیون تومان به تنها برگزیده چالش‌ها و یا ۵ میلیون تومان به برگزیده هر یک از چالش‌ها (جمعا ۱۰ میلیون تومان و بسته به نظر شرکت محترم انرژی دانا).
 • اعطای گواهی معتبر رتبه از طرف دانشکده مهندسی شیمی و نفت دانشگاه صنعتی شریف.
 • اعطای تندیس یادبود به برگزیده نخست چالش های شرکت انرژی دانا.
 • معرفی به شتاب‌دهنده آما و برخورداری از ۲۰ میلیون تومان تسهیلات مشاوره‌ای، مالی، آزمایشگاهی و فضای کاری.

مزایا و حمایت شرکت انرژی دانا:

 • امکان بازدید عملیاتی.
 • ارائه اطلاعات مورد نیاز به ایده‌پردازان.

– لطفا برای اطلاع از جزییات چالش‌ها، برروی دانلود فایل راهنما و جهت دانلود فرمت پروپوزال، برروی دانلود فرمت پروپوزال و نیز برای شرکت در چالش، برروی شرکت در چالش کلیک فرمایید.

چالش شماره ۲

شرکت اکتشاف و تولید تاسیسات دریایی، به عنوان شرکتی فعال در حوزه اکتشاف و تولید صنعت نفت کشور و به منظور حمایت از ایده‌ها و فناوری‌های بومی، در نظر دارد در زمینه‌ زیر با دارندگان ایده، فناوران، موسسات، دانشگاه‌ها، پژوهشگاه‌ها و شرکت‌های دانش بنیان تعامل و همکاری نماید:

 1. بررسی روش جایابی توپک جامانده در مسیر توپک‌رانی خطوط لوله دریایی

مزایای شرکت در چالش:

 • اعطای مبلغ ۵ میلیون تومان به برگزیده چالش‌ شرکت اکتشاف و تولید تاسیسات دریایی.
 • اعطای گواهی معتبر رتبه از طرف دانشکده مهندسی شیمی و نفت دانشگاه صنعتی شریف.
 • اعطای تندیس یادبود به برگزیده نخست چالش شرکت اکتشاف و تولید تاسیسات دریایی.
 • معرفی به شتاب‌دهنده آما و برخورداری از ۱۰ میلیون تومان تسهیلات مشاوره‌ای، مالی، آزمایشگاهی و فضای کاری.

مزایا و حمایت شرکت تاسیسات دریایی:

 • این چالش از نیاز‌های مبرم شرکت بوده و در صورت ارائه روش‌های عملیاتی، متناسبا از آن حمایت صورت خواهد گرفت.

– لطفا برای اطلاع از جزییات چالش‌ها، برروی دانلود فایل راهنما و جهت دانلود فرمت پروپوزال، برروی دانلود فرمت پروپوزال و نیز برای شرکت در چالش، برروی شرکت در چالش کلیک فرمایید.

چالش شماره ۳

شرکت خدمات فنی میادین آسماری، به عنوان شرکتی فعال در ارائه خدمات فنی و تخصصی نمودارگیری و به منظور حمایت از ایده‌ها و فناوری‌های بومی، در نظر دارد در زمینه زیر با دارندگان ایده، فناوران، موسسات، دانشگاه‌ها، پژوهشگاه‌ها و شرکت‌های دانش بنیان تعامل و همکاری نماید:

 1. ارائه روشی برای امحاء پسماند گل حفاری پایه روغنی

مزایای شرکت در چالش:

 • اعطای مبلغ ۵ میلیون تومان به برگزیده چالش‌ شرکت خدمات فنی میادین آسماری.
 • اعطای گواهی معتبر رتبه از طرف دانشکده مهندسی شیمی و نفت دانشگاه صنعتی شریف.
 • اعطای تندیس یادبود به برگزیده نخست چالش شرکت خدمات فنی میادین آسماری.
 • معرفی به شتاب‌دهنده آما و برخورداری از ۱۰ میلیون تومان تسهیلات مشاوره‌ای، مالی، آزمایشگاهی و فضای کاری.

مزایا و حمایت شرکت خدمات فنی میادین آسماری:

 • جذب ایده پردازان به صورت نیروی کار در صورت پذیرش ایده و گزارشات و همچنین نحوه گزارش دهی از سوی شرکت
 • ساخت نمونه پایلوت آزمایشگاهی و انجام رایگان آزمایشات در صورت تایید فنی
 • تامین نمونه پسماند از مناطق عملیاتی
 • عملیاتی کردن ایده های ارسالی در صورت تایید نهایی شرکت

– لطفا برای اطلاع از جزییات چالش‌ها، برروی دانلود فایل راهنما و جهت دانلود فرمت پروپوزال، برروی دانلود فرمت پروپوزال و نیز برای شرکت در چالش، برروی شرکت در چالش کلیک فرمایید.

چالش شماره ۴

شرکت توسعه پترو ایران، به عنوان شرکتی فعال در حوزه اکتشاف و تولید صنعت نفت کشور و به منظور حمایت از ایده‌ها و فناوری‌های بومی، در نظر دارد در زمینه‌ زیر با دارندگان ایده، فناوران، موسسات، دانشگاه‌ها، پژوهشگاه‌ها و شرکت‌های دانش بنیان تعامل و همکاری نماید:

 1. بررسی روش‌های شکافت هیدرولیکی در مخازن ایران شامل طراحی و شبیه‌سازی کاربردی متناسب با نوع سنگ مخزن و علت‌یابی عدم موفقیت و رونق این تکنیک در صنعت بالادستی ایران

مزایای شرکت در چالش:

 • اعطای مبلغ ۵ میلیون تومان به برگزیده چالش‌ شرکت محترم توسعه پترو ایران.
 • اعطای گواهی معتبر رتبه از طرف دانشکده مهندسی شیمی و نفت دانشگاه صنعتی شریف.
 • اعطای تندیس یادبود به برگزیده نخست چالش های شرکت توسعه پترو ایران.
 • معرفی به شتاب‌دهنده آما و برخورداری از ۱۰ میلیون تومان تسهیلات مشاوره‌ای، مالی، آزمایشگاهی و فضای کاری.

مزایا و حمایت شرکت توسعه پترو ایران:

 • ارائه اطلاعات مورد نیاز به ایده‌پردازان
 • مشاوره فنی
 • مجوز گذراندن دوره کارآموزی
 • تامین هزینه ایاب و ذهاب در صورت نیاز به بازدید میدانی

– لطفا برای اطلاع از جزییات چالش‌ها، برروی دانلود فایل راهنما و جهت دانلود فرمت پروپوزال، برروی دانلود فرمت پروپوزال و نیز برای شرکت در چالش، برروی شرکت در چالش کلیک فرمایید.

چالش شماره ۵

شرکت مهندسی و خدمات چاه‌پیمایی مهران، به عنوان یکی از شرکت‌های فعال در ارائه خدمات فنی و مهندسی صنعت نفت، به منظور حمایت از ایده‌ها و فناوری‌های بومی در نظر دارد در زمینه‌ زیر با دارندگان ایده، فناوران، موسسات، دانشگاه‌ها، پژوهشگاه‌ها و شرکت‌های دانش بنیان تعامل و همکاری نماید:

 1. انواع جوشکاری و نحوه عملیات حرارتی لوله‌ی دستگاه لوله مغزی سیار

مزایای شرکت در چالش:

 • اعطای مبلغ ۵ میلیون تومان به برگزیده چالش‌ شرکت مهندسی و خدمات چاه‌پیمایی مهران.
 • اعطای گواهی معتبر رتبه از طرف دانشکده مهندسی شیمی و نفت دانشگاه صنعتی شریف.
 • اعطای تندیس یادبود به برگزیده نخست چالش شرکت مهندسی و خدمات چاه‌پیمایی مهران.
 • معرفی به شتاب‌دهنده آما و برخورداری از ۱۰ میلیون تومان تسهیلات مشاوره‌ای، مالی، آزمایشگاهی و فضای کاری.

مزایا و حمایت شرکت مهندسی و خدمات چاه‌پیمایی مهران:

 • حمایت آزمایشگاهی و فنی در صورت تایید شرکت.
 • عقد قرارداد در صورت تایید شرکت.

– لطفا برای اطلاع از جزییات چالش‌ها، برروی دانلود فایل راهنما و جهت دانلود فرمت پروپوزال، برروی دانلود فرمت پروپوزال و نیز برای شرکت در چالش، برروی شرکت در چالش کلیک فرمایید.

چالش شماره ۶

مرکز همکاری‌های تحول و پیشرفت ریاست جمهوری، به عنوان سازمان مسئول در رفع گلوگاه‌های فناوری کشور و نیز به منظور حمایت از ایده‌ها و فناوری‌های بومی، در نظر دارد در زمینه زیر با دارندگان ایده، فناوران، موسسات، دانشگاه‌ها، پژوهشگاه‌ها و شرکت‌های دانش بنیان تعامل و همکاری نماید:

 1. ارائه روش فنی مقابله با افت تولید در میدان پارس جنوبی و ارزیابی فنی و اقتصادی آن

مزایای شرکت در چالش:

 • اعطای مبلغ ۵ میلیون تومان به برگزیده چالش‌ مرکز همکاری های تحول و پیشرفت ریاست جمهوری.
 • اعطای گواهی معتبر رتبه از طرف دانشکده مهندسی شیمی و نفت دانشگاه صنعتی شریف.
 • اعطای تندیس یادبود به برگزیده نخست چالش مرکز همکاری های تحول و پیشرفت ریاست جهموری.
 • معرفی به شتاب‌دهنده آما و برخورداری از ۱۰ میلیون تومان تسهیلات مشاوره‌ای، مالی، آزمایشگاهی و فضای کاری.

مزایا و حمایت مرکز همکاری های تحول و پیشرفت ریاست جمهوری:

 • ارائه تسهیلاتی همچون بازدید، مشاوره های فنی و تخصصی
 • امکان عقد قرارداد با شرکت های حقوقی و … پس از المپیاد وجود دارد.

– لطفا برای اطلاع از جزییات چالش‌ها، برروی دانلود فایل راهنما و جهت دانلود فرمت پروپوزال، برروی دانلود فرمت پروپوزال و نیز برای شرکت در چالش، برروی شرکت در چالش کلیک فرمایید.‌