آناليز چاه آزمایی توسط نرم افزار سفیر

دبیرخانه المپیاد مهندسی نفت با همکاری شرکت پارس پترو زاگرس برگزار می کند: کارگاه دو روزه “آناليز چاه‌آزمایی توسط نرم‌افزار سفیر“ با اعطای گواهی معتبر از طرف آموزش های تخصصی دانشگاه صنعتی شریف. مدرس: مهندس آردین عزیزیان، كارشناس ارشد مهندسی مخازن و بهره برداری شرکت پارس پترو زاگرس. سوابق: كارشناس ارشد بهره برداری و مخزن پروژه […]ادامه مطلب

کارگاه آموزش رزومه نویسی

دبیرخانه المپیاد مهندسی نفت با همکاری شرکت انرژی دانا برگزار می کند: کارگاه نیم‌روزه “آموزش رزومه نویسی“ با اعطای گواهی معتبر از طرف آموزش های تخصصی دانشگاه صنعتی شریف. مدرسین: – دکتر علی نخعی، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران. فارغ التحصیل مهندسی فراساحل از دانشگاه Texas A&M آمریکا رییس کمیته حفاری و بهره‌برداری معاونت پژوهشی ادامه مطلب

تخمین بزرگی و جهت استرس‌های افقی سازند با نرم افزار ژئولاگ

دبیرخانه المپیاد مهندسی نفت با همکاری شرکت خدمات فنی میادین آسماری برگزار می کند: کارگاه دو روزه “تخمین بزرگی و جهت استرس‌های افقی سازند با نرم افزار ژئولاگ“ با اعطای گواهی معتبر از طرف آموزش های تخصصی دانشگاه صنعتی شریف. مدرس: مهندس مهدی رستگارنیا، کارشناس ارشد پتروفیزیک شرکت خدمات فنی میادین آسماری. سوابق: بیش از […]ادامه مطلب

کارگاه آموزش مدل‎سازی استاتیک با نرم افزار پترل

دبیرخانه المپیاد مهندسی نفت با همکاری شرکت انرژی دانا برگزار می کند: کارگاه دو روزه “آموزش مدل‎سازی استاتیک با نرم افزار پترل” با اعطای گواهی معتبر از طرف آموزش های تخصصی دانشگاه صنعتی شریف. مدرس: مهندس ولی مهدی پور، کارشناس ارشد زمین شناسی مخزن و ژئومودلر، شرکت دانا انرژی. سوابق: ژئومودلر شرکت بین المللی نفت […]ادامه مطلب

مقدمه ای بر تعیین روشهای نوع سنگ در مخازن هیدروکربوری

دبیرخانه المپیاد علمی – پژوهشی مهندسی نفت با همکاری شرکت پارس پترو زاگرس برگزار می کند: کارگاه نیم روزه مقدمه ای بر تعیین روشهای نوع سنگ در مخازن هیدروکربوری با اعطای گواهی معتبر از طرف مدیریت آموزش های تخصصی دانشگاه صنعتی شریف. ارائه دهنده: مهندس امید نیساری فام، کارشناس ارشد مخازن و مدیر پروژه شرکت پارس […]ادامه مطلب

نمودارهای بندش سیمان

دبیرخانه المپیاد علمی – پژوهشی مهندسی نفت با همکاری شرکت خدمات فنی میادین آسماری برگزار می کند: کارگاه نیم روزه نمودارهای بندش سیمان با اعطای گواهی معتبر از طرف مدیریت آموزش های تخصصی دانشگاه صنعتی شریف. ارائه دهنده: مهندس فرشاد میرزایی، مدیرمهندسی نفت شرکت خدمات فنی میادین آسماری محورها: کاربرد نمودارهای بندش سیمان انواع ابزارهای اندازه ادامه مطلب

تجزیه و تحلیل خطرات ایمنی در سکو های دریایی با رویکرد مدیریت یکپارچه و طول عمر تجهیزات

دبیرخانه المپیاد علمی – پژوهشی مهندسی نفت با همکاری شرکت بین المللی حفاری (DCI) برگزار می کند: کارگاه نیم روزه تجزیه و تحلیل خطرات ایمنی در سکو های دریایی با رویکرد مدیریت یکپارچه و طول عمر تجهیزات با اعطای گواهی معتبر از طرف مدیریت آموزش های تخصصی دانشگاه صنعتی شریف. ارائه دهنده: دکتر فاضل جمالزاده، مدیرعامل شرکت […]ادامه مطلب

آموزش ماژول طراحی لوله جداری نرم افزار لندمارک

دبیرخانه المپیاد علمی – پژوهشی مهندسی نفت با همکاری شرکت بین المللی حفاری برگزار می کند: کارگاه دو روزه آموزش ماژول طراحی لوله جداری نرم افزار لندمارک با اعطای گواهی معتبر از طرف آموزش های تخصصی دانشگاه صنعتی شریف. مدرس: مهندس علی فروزنده، مدیر مهندسی پروژه های EPD شرکت پترو ایران. سوابق: معاون فنی شرکت گلوبال […]ادامه مطلب

بررسی چالش ها و ریسک های صنعت حفاری با رویکرد مدیریت بحران

دبیرخانه المپیاد علمی – پژوهشی مهندسی نفت با همکاری شرکت بین المللی حفاری (DCI) و مرکز آموزش علمی – کاربردی شرکت ملی حفاری ایران برگزار می کند: کارگاه یک روزه بررسی چالش ها و ریسک های صنعت حفاری با رویکرد مدیریت بحران با اعطای گواهی معتبر از طرف مدیریت آموزش های تخصصی دانشگاه صنعتی شریف. ارائه […]ادامه مطلب

ارزيابی ويژگی های مخزنی با نرم افزار ژئولاگ

دبیرخانه المپیاد علمی – پژوهشی مهندسی نفت با همکاری شرکت خدمات فنی میادین آسماری برگزار می کند: کارگاه دو روزه ارزيابی ويژگی های مخزنی با نرم افزار ژئولاگ با اعطای گواهی معتبر از طرف آموزش های تخصصی دانشگاه صنعتی شریف. مدرس: مهندس مهدی رستگارنیا، کارشناس ارشد پتروفیزیک شرکت پتروپردازش آریا کیش. سوابق: بیش از ۶ سال […]ادامه مطلب