کارگاه آموزش مدل‎سازی استاتیک با نرم افزار پترل

دبیرخانه المپیاد مهندسی نفت با همکاری شرکت انرژی دانا برگزار می کند: کارگاه دو روزه “آموزش مدل‎سازی استاتیک با نرم افزار پترل” با اعطای گواهی معتبر از طرف آموزش های تخصصی دانشگاه صنعتی شریف. مدرس: مهندس ولی مهدی پور، کارشناس ارشد زمین شناسی مخزن و ژئومودلر، شرکت دانا انرژی. سوابق: ژئومودلر شرکت بین المللی نفت […]ادامه مطلب

مقدمه ای بر تعیین روشهای نوع سنگ در مخازن هیدروکربوری

دبیرخانه المپیاد علمی – پژوهشی مهندسی نفت با همکاری شرکت پارس پترو زاگرس برگزار می کند: کارگاه نیم روزه مقدمه ای بر تعیین روشهای نوع سنگ در مخازن هیدروکربوری با اعطای گواهی معتبر از طرف مدیریت آموزش های تخصصی دانشگاه صنعتی شریف. ارائه دهنده: مهندس امید نیساری فام، کارشناس ارشد مخازن و مدیر پروژه شرکت پارس […]ادامه مطلب

نمودارهای بندش سیمان

دبیرخانه المپیاد علمی – پژوهشی مهندسی نفت با همکاری شرکت خدمات فنی میادین آسماری برگزار می کند: کارگاه نیم روزه نمودارهای بندش سیمان با اعطای گواهی معتبر از طرف مدیریت آموزش های تخصصی دانشگاه صنعتی شریف. ارائه دهنده: مهندس فرشاد میرزایی، مدیرمهندسی نفت شرکت خدمات فنی میادین آسماری محورها: کاربرد نمودارهای بندش سیمان انواع ابزارهای اندازه ادامه مطلب

تجزیه و تحلیل خطرات ایمنی در سکو های دریایی با رویکرد مدیریت یکپارچه و طول عمر تجهیزات

دبیرخانه المپیاد علمی – پژوهشی مهندسی نفت با همکاری شرکت بین المللی حفاری (DCI) برگزار می کند: کارگاه نیم روزه تجزیه و تحلیل خطرات ایمنی در سکو های دریایی با رویکرد مدیریت یکپارچه و طول عمر تجهیزات با اعطای گواهی معتبر از طرف مدیریت آموزش های تخصصی دانشگاه صنعتی شریف. ارائه دهنده: دکتر فاضل جمالزاده، مدیرعامل شرکت […]ادامه مطلب

آموزش ماژول طراحی لوله جداری نرم افزار لندمارک

دبیرخانه المپیاد علمی – پژوهشی مهندسی نفت با همکاری شرکت بین المللی حفاری برگزار می کند: کارگاه دو روزه آموزش ماژول طراحی لوله جداری نرم افزار لندمارک با اعطای گواهی معتبر از طرف آموزش های تخصصی دانشگاه صنعتی شریف. مدرس: مهندس علی فروزنده، مدیر مهندسی پروژه های EPD شرکت پترو ایران. سوابق: معاون فنی شرکت گلوبال […]ادامه مطلب

بررسی چالش ها و ریسک های صنعت حفاری با رویکرد مدیریت بحران

دبیرخانه المپیاد علمی – پژوهشی مهندسی نفت با همکاری شرکت بین المللی حفاری (DCI) و مرکز آموزش علمی – کاربردی شرکت ملی حفاری ایران برگزار می کند: کارگاه یک روزه بررسی چالش ها و ریسک های صنعت حفاری با رویکرد مدیریت بحران با اعطای گواهی معتبر از طرف مدیریت آموزش های تخصصی دانشگاه صنعتی شریف. ارائه […]ادامه مطلب

ارزيابی ويژگی های مخزنی با نرم افزار ژئولاگ

دبیرخانه المپیاد علمی – پژوهشی مهندسی نفت با همکاری شرکت خدمات فنی میادین آسماری برگزار می کند: کارگاه دو روزه ارزيابی ويژگی های مخزنی با نرم افزار ژئولاگ با اعطای گواهی معتبر از طرف آموزش های تخصصی دانشگاه صنعتی شریف. مدرس: مهندس مهدی رستگارنیا، کارشناس ارشد پتروفیزیک شرکت پتروپردازش آریا کیش. سوابق: بیش از ۶ سال […]ادامه مطلب

تفسیر ژئوفیزیکی داده‌های لرزه نگاری با نرم افزار پترل

دبیرخانه المپیاد علمی – پژوهشی مهندسی نفت با همکاری شرکت ایدرو اویل برگزار می کند: کارگاه یک روزه تفسیر ژئوفیزیکی داده‌های لرزه نگاری با نرم افزار پترل با اعطای گواهی معتبر از طرف آموزش های آزاد دانشگاه صنعتی شریف. مدرس: مهندس رضا اخزری، کارشناس ژئوفیزیک مخازن، شرکت ایدرو-اویل. سوابق: عضو تیم رصد فناوری های بالادستی صنعت […]ادامه مطلب

یکپارچگی چاه (Well Integrity)

دومین المپیاد علمی – پژوهشی مهندسی نفت کشور (اویلمپیک) با همکاری شرکت انرژی دانا برگزار می کند: کارگاه نیم‎روزه یکپارچگی چاه (Well Integrity) با اعطای گواهی معتبر حضور در دوره. مدرس: مهندس حسن احمدی، مدیر پروژه حفاری فازهای ۱۵ و ۱۶ پارس جنوبی شرکت انرژی دانا محورها: اهمیت موضوع پایداری چاه مباحث پایه بررسی های موردی […]ادامه مطلب

معرفی تکنولوژی نوین حفاری (MPD ( Managed Pressure Drilling

دومین المپیاد علمی – پژوهشی مهندسی نفت کشور (اویلمپیک) با همکاری خدمات فنی میادین آسماری برگزار می کند: کارگاه نیم‎روزه معرفی تکنولوژی نوین حفاری (MPD ( Managed Pressure Drilling با اعطای گواهی معتبر حضور در دوره. مدرسین: مهندس محمد علی رضایی، مشاور حفاری شرکت خدمات فنی میادین آسماری مهندس فرشاد میرزایی، مدیر مهندسی نفت شرکت خدمات فنی ادامه مطلب